Kontakt og Vilkår

Mandag - Torsdag: 08:30 - 15:00

Fredag - Søndag: Lukket

Tlf.: 60 17 18 91

Jeg gør selvfølgelig altid alt hvad jeg kan for, at besvare telefonen i disse tidsrum.

Besvares telefonen alligevel ikke i arbejdstiden, kan det skyldes, at jeg betjener kunder - evt. sygedag, ferie el. lignende.

Vil du ringes op, så send en SMS.


_________________________Og nu, til alt det kedelige, men desværre nødvendige...Vilkår & Betingelser:

Af juridiske årsager, har jeg valgt at udarbejde disse vilkår, så der er konsensus omkring den indgåede aftale om arbejdet.

Hvorfor disse vilkår? Fordi "En Aftale Er En Aftale".Bindingsperiode:

De første 3 gange er bindende, da det er en fast aftale. Dette fordi jeg bruger meget tid på oprettelse og nedvask af vinduerne.

Brydes denne aftale inden de 3 første gange, vil der være et tillæg på 50% af de resterende gange polering. Dette er juridisk bindende. Ved manglende betaling, vil sagen blive overdraget til Inkasso.

Efterfølgende er der ingen bindningsperiode eller lignende

- Se afsnittet "Opsigelse" nederst på siden.


Opstart:

Har du bestilt vinduesvask med rentvandsanlæg, kan der første gang arbejdet er blevet udført, forekomme små pletter rundt omkring. Dette kan skyldes overskydende pigment fra rammer og lister. Der kan ALDRIG forekomme kalk fra mit anlæg, da det er fysisk umuligt.

Ser det helt forfærdeligt ud, SKAL der ringes/sendes mail, indenfor 1 dag af udført arbejde, så der kan rettes op på dette og/eller evt. findes en anden fremgangsmetode.


Arbejdstider:

Normale arbejdstider er fra 07:00 - 15:00. Tidspunktet for hvornår jeg kommer ved dig, kan variere afhængig af ferie, sygdom og lignende. Der kan blive lavet om på ruterne for at få alt til at fungere. Så hvor jeg normalt er ved dig mellem klokken 11 og 12, vil jeg måske allerede være der klokken 7, eller klokken 16 om eftermiddagen.

Bor du udenfor by der kræver ekstra kørsel, kan arbejdet måske allerede starte 06:30, afhængig af ruteplanlægningen.


Flyers:

Priserne på flyers er kun ved fast aftale. Bruges en "fast aftale" som en "éngangs aftale", vil der blive påregnet et gebyr.

Garagebygninger og lignende er ikke med i tilbud, og skal nævnes som ekstra ved bestilling. 


Ferie:

Vi har alle ret til ferie! Heldigvis!

Vil du springe en vinduespolering over i din ferie, er dette selvfølgelig helt i orden og uden omkostninger! Jeg skal dog bare informeres om dette inden, så jeg ikke kører forgæves.

Jeg holder også ferie et par gange om året. Dette vil fremover kun blive informeret om via www.facebook.com/olympuds

Ved ferie, kan der blive rykket på dit interval med op til en uge, dette vil udligne sig igen, så du ikke får flere eller færre vinduespolering pr. år, end det bestilte interval bestemmer.


Indvendig vinduespolering:

Indvendig vinduespolering skal bestilles på forhånd, da dagen/ugen allerede er fast planlagt med aftaler.

Indvendig vinduespolering bestilles og aftales så det passer ind i kalender til næste gang jeg er sat til at komme ved dig, da det ikke er sikkert at det ellers kan passe ind i kalenderen.

Er der aftalt indvendig vinduespolering, skal alle vinduer være fremkommelige. Gardiner, persienner eller lignende trukket op eller fra, pynteting fjernet. Borde, stole, sofa eller andet, skal være flyttet væk. Er et vindue ikke fremkommeligt, vil dette blive sprunget over. Dette bliver ikke trukket fra i prisen.

Er der sat alarm til, skal dette selvfølgelig oplyses. Startes en alarm, der ikke er blevet oplyst om, betales der ikke for vagtudrykning.

Er der aftalt indvendig vinduespolering, og der ikke er nogen hjemme på aftalte tidspunkt, vil der blive pålagt et gebyr på 50% af beløbet.

Indvendige aftaler laves kun på faste kunder med fast interval.


Klager:

Klager SKAL angives via MAIL - ikke på telefonsvarer, SMS, Facebook eller lignende.

Klagen skal indgives indenfor 1 dag efter arbejdets udførelse, ikke (f.eks) 4-5 dage efter.


Vejr:

Jeg arbejder normalt i næsten al slags vejr. Men ved storm, tordenvejr, snestorm og lignende, vil arbejdet blive nedlagt.

Der ydes ikke kompensation hvor vejret har spillet en rolle et par dage efter.

Vil du springe en polering over grundet kommende vejrforhold, er det helt okay, men skal selvfølgelig meddeles inden dagen.


Andre betingelser:

Af juridiske årsager, fjernes der ikke beton, mørtel, maling og kalk fra vinduerne, uden at dette er aftalt. Kontakt mig for dette.

Vores aftale er en fast aftale. Er lågen til baghaven låst eller lignende, vil området blive sprunget over. 

Det er vigtigt, at du fjerner ting foran vinduerne FØR jeg kommer. Er der stillet havemøbler, grill eller lignende op ad vinduerne, vil disse blive sprunget over. Vinduerne skal altid være fremkommelige.

Ikke pudsede vinduer vil ikke blive fraregnet i aftalen.

Du ved altid hvornår jeg kommer, da det er anført på din faktura. Det er altid kundens ansvar at holde sig orienteret om hvornår jeg kommer.


Opsigelse:

Opsigelser modtages KUN skriftligt - IKKE pr. telefon eller SMS.

Opsigelse SKAL foretages skriftligt via mail, den være sendt mindst 1 dage før arbejdet skal udføres.*

Husk at få opsigelsen bekræftet.

*Se "NY afbudspolitik" nederst på siden.


Årlig Prisjustering:

Den årlige prisjustering vil ske pr.1/8.

Priserne vil ske i henhold til markedspriser og inflation.

Dette er nødvendigt for at drive virksomhed.


Betaling:

Kontant betaling ved arbejdets udførelse. (Husk at have det aftalte beløb)

Faktura på mail - FI-kort.

Betalingsservice PBS.

MobilePay.

- Papirfaktura benyttes ikke længere, da jeg er en grøn virksomhed.


Det er nemt, simpelt og meget let.

I din fakturamail, er der et link, åbnes denne på telefonen, kommer du direkte ind i MobilePay, hvor du kun skal slide til højre. Koden må ikke ændres i, da det er din unikke kode til mit system.

Der arbejdes på at lave en lille video, hvor der vejledes i denne funktion.


Vær opmærksom på at PBS skal afmeldes, hvis du benytter denne service.

Vær opmærksom på at systemet ikke kan være helt opdateret med hensyn til din saldo, og vil måske vise andet beløb i opkrævningsfeltet.

Det er dit eget ansvar at tjekke om oplysningerne er rigtige.

Beløb der er betalt for meget, vil selvfølgelig blive ført videre til din saldo, og trukket fra din næste faktura.

Der tillægges gebyr på 25% ved tilbagebetaling.


NY afbudspolitik:

I dagens Danmark er vores tid vigtig. Min som Din.

Men desværre oplever jeg mere og mere, at kunder gerne vil springe over når jeg ER mødt op ved dem. Det gør at jeg mister omsætning, da jeg kunne have taget andre opgaver ind i stedet. Derudover kræver det at jeg kontakter flere kunder og skal til at lave dagens opgaver om, m.m.. Der bliver desværre spildt rigtig meget tid på dette.

Derfor indføres der en ny bindende afbudspolitik.

Afmelding SKAL ske dagen inden, før kl. 15:00! Ellers vil der blive faktureret 50% af aftalens beløb.

Det er kundens eget ansvar, at holde sig informeret om datoen for næste gang, som er anført på din faktura.

- Dette er juridisk bindende. April 2023